Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 42 mm | ISO 6400 | 1/60s | f/4.0 Nantes, La Beaujoire | 23/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 42 mm | ISO 6400 | 1/60s | f/4.0 Nantes, La Beaujoire | 23/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 70 mm | ISO 640 | 1/5s | f/4.0 Nantes, Tramway Station Mairie de Doulon | 11/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 70 mm | ISO 640 | 1/5s | f/4.0 Nantes, Tramway Station Mairie de Doulon | 11/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 24 mm | ISO 640 | 1/5s | f/4.0 Nantes, Music School Toutes-Aides | 11/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 24 mm | ISO 640 | 1/5s | f/4.0 Nantes, Music School Toutes-Aides | 11/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 66 mm | ISO 6400 | 1/60s | f/4.0 Nantes, Jules Verne Clinic | 23/09/2020
Nikon Z6 @NIKKOR Z 24-70mm f/4S | 66 mm | ISO 6400 | 1/60s | f/4.0 Nantes, Jules Verne Clinic | 23/09/2020

You may also like

Back to Top